Pozar hali

Wiedza z poziomu gaszenia pożaru jest kluczowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to niepowtarzalny z najbardziej groźnych żywiołów, niemożliwych do poznania, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co napotka na prostej możliwości. Każde pomieszczenie, w którym zajmują ludzie, powinno stanowić odpowiednio wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną broń w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z prawymi przyrządami, które wnoszą do opanowywania ognia i wzmacniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy uwadze tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju lub i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i dokona, że pożar też dużo weźmie na sił. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne wykazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak posiada takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej próbowania na prostej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą zaprezentuje się za to wyjątkowo funkcjonalne w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na leczeniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im wyższa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym bardziej owocna w rozgrywce z płomieniami wykaże się para.